Neti Pot and Salt InhalersCeramic Himalayan Salt Pipe Inhaler
Ceramic Neti Pot

Himalayan Institute Ceramic Neti Pot

$36.95 $33.48
Eco Travel Neti Pot
NETI Ceramic Nasal Cleansing Pot
Neti Salt Eco Refillable Jar 340g
Pure Nasal Cleansing Salt for NETI Pot 283g